Entrepriseafdeling

Vi gennemfører totalentrepriseopgaver og byggestyring inden for både renoverings- og nybygningsopgaver

  • Vi tilbyder entreprisearbejde i fast pris- og gerne i hoved- eller totalentreprise
  • Vi tilbyder byggestyring og rådgivning på timebasis og fast pris
  • Vi tilbyder stort netværk af samarbejdspartnere, som præsterer stabilt og i rette tid

Vi er løsningsorienterede og dyrker en løbende forventningsafstemning med alle parter i byggeprocessen. Dette sikrer stabilitet på projekterne og klare forventninger til den byggemæssige kvalitet.

  • 3E Byggeteknik A/S har en samlet brancheerfaring på over 100 år
  • 3E Byggeteknik A/S har erfaring med bolig- og erhvervsbyggeri på over 1 million m2

Teknisk afdeling

Vi rådgiver bygherrer og entreprenører i en tid, hvor byggeriets kompleksitet er stigende

  • Vi tilbyder teknisk rådgivning på timebasis og fast pris
  • Vi tilbyder ekspertbistand på nøgleområder inden for byggeriet
  • Vi udarbejder tekniske rapporter, vi udfører opfølgende tilsyn og sikrer kvaliteten i byggeriet

Med specialer inden for statik, klimaskærm, indeklima- og miljøundersøgelser fører vi med sikker hånd bygherrer og entreprenører igennem byggeriets kompleksiteter. Rådgivningen tager altid udgangspunkt i kundens situation og konstruktive løsninger.

  • 3E Byggeteknik A/S har en samlet brancheerfaring på over 100 år
  • 3E Byggeteknik A/S har erfaring med bolig- og erhvervsbyggeri på over 1 million m2